DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THÔNG QUAN XNK

  30/07/2019

- TLC thay mặt khách hàng xử lý tất cả các chứng từ xuất- nhập khẩu hàng hóa
- Tư vấn giúp khách hàng áp dụng thuế chính xác và tối ưu nhất
- Thay mặt khách hàng nộp thuế nhập khẩu, VAT và các loại thuế khác
- Làm thủ tục hải quan, kiểm hóa và nhận hàng nhanh chóng và hiệu quả
- Thủ tục cho miễn thuế và hoàn thuế nhập khẩu
- Tư vấn, hỗ trợ khách hàng làm thủ tục giấy tờ liên quan đến việc áp dụng C/O, giấy chứng nhận của bộ y tế, giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật,...
- Các dịch vụ hải quan khác

 

Bình luận