CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN TLC

Trụ sở Hà Nội

Địa chỉ: Số 352 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84-4) 36 291 291
Fax : (+84-4) 32 292 292


Văn phòng Lạng Sơn

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà HTX Hữu Nghị, Cửa khẩu Hữu Nghị, TT Đồng Đăng, Lạng Sơn

Contact us
  • Giám Đốc
Trần Bá Thế - 0989193779
mail tranbathe.tlc@gmail.com
  • Phó Giám Đốc
​​Nguyễn Văn Truyền - 0982296496
mail nguyenvantruyen.tlc@gmail.com
  • Bộ Phận Kinh Doanh
Ms. Trang - 0974533358
mail nguyenthitrang.tlc@gmail.com
Ms. Hoa - 0971149592
mail nguyenphuonghoa.tlc@gmail.com

Liên hệ