DỊCH VỤ

  29/07/2019

Hiện tại TLC cung cấp tất cả các dịch vụ của ngành giao nhận vận tải nhằm hướng tới một TLC tiêu chuẩn Quốc tế chuyên nghiệp với đầy đủ dịch vụ của chuỗi cung ứng liên kết chặt chẽ với nhau

-   Vận chuyển đa phương thức Nội địa và Quốc tế

-   Vận tải Nội địa

-   Dịch vụ giao nhận hàng hóa Door to Door

-   Hàng dự án, Hàng siêu trường – siêu trọng

-   Đại lý Hải Quan – Dịch vụ thông quan xuất nhập khẩu

-   Dịch vụ kho bãi, đóng kiện và các dịch vụ gia tăng khác

-  Vận Tải liên Vận Quốc Tế

Bình luận