Dịch vụ giao nhận xếp dỡ

  19/11/2015

Để nhận được báo giá nhanh nhất và thấp nhất, quý khách hàng vui lòng gửi thông tin theo yêu cầu sau:

STT THÔNG TIN NỘI DUNG
1  Tên hàng hóa  Hàng vận chuyển là gì
2  Số kiện hàng (thùng, cây …)  Bao nhiêu thùng, bao nhiêu kiện ...
3  Trọng lượng / kiện  Cân nặng trên từng kiện, tùng thùng ...
4  Kích thước hàng  Chiều dài ? Rộng ? Cao ?
5  Tổng số kiện  Tổng số hàng hóa cần vận chuyển
6  Địa chỉ lấy hàng  Nơi gửi hàng
7  Địa chỉ giao hàng  Nơi nhận hàng
8  Bốc xếp tại nơi gửi hàng  Bốc xếp hàng từ kho lên xe bên nào lo?
9  Bốc xếp tại nơi nhận hàng  Bốc xếp hàng từ xe xuống kho bên nào lo?
10  Thời gian yêu cầu đi bao nhiêu ngày  Bao nhiêu ngày kể từ ngày gửi hàng
11  Dự kiến ngày vận chuyển  Ngày bắt đầu vận chuyển
12  Phương thức thanh toán  Trước - sau - hay ngay khi gửi

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả